Szczegółowe zasady przygotowania artykułu do druku w czasopiśmie „Studies in Sport Humanities"

 1. Redakcja przyjmuje do druku oryginalne, nigdzie nie publikowane prace  w języku angielskim. Wszystkie teksty powinny być przygotowane według poniżej opisanych zasad.
 2. Artykuł (wraz z przypisami i bibliografią) nie powinien przekraczać 20 stron (1800 znaków ze spacjami na stronę).
 3. Imię i nazwisko Autora, poprzedzające tytuł pracy, winny być opatrzone stopniem lub tytułem naukowym wraz z nazwą instytucji, którą Autor reprezentuje. Prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 4. Artykuł powinien być poprzedzony krótkim  streszczeniem w języku angielskim (około 150 wyrazów każde) oraz listą 4-6 słów kluczowych (w języku angielskim).
 5. Pliki tekstowe należy przygotować w edytorze Word w rozszerzeniu doc, Times New Roman, 12 punktów, z zachowaniem interlinii 1,5 wiersza oraz 1800 znaków na stronę.
 6. Kursywa zarezerwowana jest dla tytułów pozycji bibliograficznych oraz wyrażeń obcojęzycznych.
 7. Materiał ilustracyjny (tabele, wykresy, zdjęcia) winien być dołączony na osobnych plikach o rozszerzeniu TIFF z zaznaczeniem w tekście, w którym miejscu powinien być umieszczony (np. tu włamać tab. 1). Fotografie i ryciny winny być skanowane z rozdzielczością 300-600 DPI. W przypadku stosowania materiału ilustracyjnego nieoryginalnego, pochodzącego z innych publikacji, należy uzyskać zgodę na przedruk.
 8. Artykuł powinien być sporządzony w stylu APA.
 9. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie Studies in Sport Humanities są recenzowane (arkusz oceny) z zachowaniem anonimowości autora i recenzenta.  Procedury recenzowania są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umieszczonymi na stronie: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf
 10. W zależności od oceny recenzentów Redakcja podejmuje decyzję, czy artykuł zostanie opublikowany czy nie. Decyzja Redakcji jest ostateczna.
 11. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania tekstów, zmiany tytułów nadesłanych prac.
 12. Autor zobowiązany jest do dokonania dokładnej korekty, będącej wynikiem opracowania Redakcji, oraz do zwrócenia jej w określonym przez redakcję terminie.
 13. Autor jest zobowiązany ponadto do przesłania podpisanego oświadczenia (formularz do pobrania ze strony internetowej), że treść artykułu nie była i nie będzie publikowana w tej formie w innych wydawnictwach bez zgody Redakcji czasopisma Studies in Sport Humanities oraz że zgadza się na ogłoszenie jej w tym czasopiśmie. Przy pracach zespołowych oświadczenie w imieniu wszystkich współautorów składa główny Autor.  Jest to równoznaczne z przekazaniem prawa własności wydawcy.
 14. Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowanie pracy. Każdy Autor dostaje jeden egzemplarz numeru Studies in Sport Humanities, w którym ukazał się jego artykuł.
 15. Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez platformę Index Copernicus (www.sporthumanities-online.com)
 16. Kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (SH Oswiadczenie Autorow.doc)SH Oswiadczenie Autorow.doc[Oswiadczenie Autorow][1]0 kB
Pobierz plik (SH Declaration the Author.doc)SH Declaration the Author.doc[Declaration the Author copyright transfer statement][2]0 kB