KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny
prof. nadzw. dr hab. Jan Blecharz


KIEROWNICY DZIAŁÓW
filozofia kult. fiz. – prof. nadzw. dr hab. Maria Zowisło
historia kult. fiz. – prof. nadzw. dr hab. Ewa Kałamacka
teoria i metodyka wychowania fizycznego – prof. nadzw. dr hab. Grażyna Kosiba
psychologia kult. fiz. – prof. nadzw. dr hab.Jan Blecharz
socjologia kult. fiz. – dr hab.Piotr Nowak (UJ)
olimpizm, pedagogika – prof. nadzw. dr hab. Halina Zdebska-Biziewska

Sekretarz redakcji
dr Marlena Banasik

RADA PROGRAMOWA
prof. Sandro Anastasi (Universita di Messina)

prof. Zbigniew Dziubiński ((AWF Józefa Piłsudskiego Warszawa)
prof. Richard Gordin (Utah State University)
prof. Ivo Jirásek (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Scott Kretchmar (Penn State University)
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Józefa Piłsudskiego Warszawa)
prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Lipoński (AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu)

prof. dr. hab. Norbert Müller (University of Kaiserslautern, TU)

prof. Jim Parry (Charles University in Prague)
prof. Artur Poczwardowski (University of Denver)
dr hab. prof. nadzw. Janusz Zdebski (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)