KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelny
prof. dr hab. Jan Blecharz

KIEROWNICY DZIAŁÓW
filozofia kult. fiz. – dr hab. Maria Zowisło, prof. AWF
historia kult. fiz. – dr hab. Ewa Kałamacka, prof. AWF
teoria i metodyka wychowania fizycznego – dr hab. Grażyna Kosiba, prof. AWF
psychologia kult. fiz. – prof. dr hab.Jan Blecharz
socjologia kult. fiz. – dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
olimpizm – dr hab. Ewa Kałamacka, prof. AWF
pedagogika – dr hab. Grażyna Kosiba, prof. AWF

Sekretarz redakcji
dr hab. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. AWF

RADA PROGRAMOWA
prof. Sandro Anastasi (Universita di Messina)
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński ((AWF Józefa Piłsudskiego Warszawa)
prof. Richard Gordin (Utah State University)
prof. Ivo Jirásek (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Scott Kretchmar (Penn State University)
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Józefa Piłsudskiego Warszawa)
prof. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Wojciech Lipoński (AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu)
prof. dr. hab. Norbert Müller (University of Kaiserslautern, TU)
prof. Jim Parry (Charles University in Prague)
prof. Artur Poczwardowski (University of Denver)
dr hab. Janusz Zdebski, prof. Uczelni (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)